Webbdesign

Webbdesign innebär att ge en webbplats en grafisk design som styrs av märkspråk (eng. markup language). Till det hör att bestämma storlekar och placering av ytor, färgskalor, typografi, stilar för bilder, ikoner, logotyper och andra grafiska element. Vi jobbar även med responsiv webbdesign, där din webbdesign anpassas automatiskt efter skärmstorleken (läs mer om responsiv webbdesign här). Ofta använder vi företagets grafiska profil eller logotyp när vi tar fram en webbdesign.

  • Steg ett i att skapa en webbdesign är att vi gör en så kallad mockup eller prototyp, av sidornas tänkta utseende. Denna prototyp kallas grafisk design och i och med att ni ser hur det ser ut i er webbläsare vet ni direkt vad ni får. Ni kommer med de förändringar ni vill göra och vi ändrar eller kommer med förslag på ändringar.
  • Ni kommer med önskemål om funktioner eller så kommer vi med förslag på andra lösningar, som vi sedan implementerar. Det brukar kallas interaktionsdesign
  • Vi jobbar tillsammans med att fylla prototypen med ert innehåll; som antal sidor, texter, bilder, interna länkar med mera något som har stor betydelse för sökmotoroptimering. Detta steg brukar kallas informationsdesign.
  • Sista steget innebär att vi överför prototypen till ert webbhotell, dubbelkollar så att allt är som det ska och fungerar som det ska och sedan aktiverar vi hemsidan.

Alla dessa områden tangerar eller överlappar varandra det är bland annat därför som webbdesign syftar på mer än bara den grafiska eller visuella designen.

Användarvänlighet och en estetisk tilltalande webbdesign ser vi som väldigt viktigt och något som vi jobbar mycket med.

Den snabbt växande marknaden för webbdesign till Open Source baserade system (från Engelskans Content Management System, CMS) är oftast styrda av så kallade ”templates” (mallar) eller ”themes” (teman). Där har vi valt att specialisera oss på WordPress som är det CMS som, för tillfället, är störst på marknaden.

Top