[:sv]När olyckan är framme[:en]When the accident has happened[:]

[:sv]När olyckan är framme[:en]When the accident has happened[:]

[:sv]

Nej, jag skulle ju… !
Men hur gör jag nu ?!!

När olyckan väl är framme så är det väldigt enkelt att vara efterklok och för att rädda en hel webbsajt är allt som räcker en backup… men hur gör man?

På webbhotellet

De flesta webbhotell har backup-lösningar som tjänst, ibland kostar det och ibland ingår det i abonnemanget. Hur den sortens lösning fungerar är helt beroende på leverantör men generellt kan man säga att backupen endast fungerar hos dem, du kan inte ladda ner en backup för att sedan lägga upp den på ett annat webbhotell. Det innebär alltså att om servern helt kraschar så är det inte mycket man kan göra.

Ett gratis alternativ

I alla produktioner som vi gör så använder vi alltid ett tillägg, jämt… Duplicator. Ett enkelt verktyg skapat av SnapCreek som verkligen underlättar i det mest kring din WordPress sida, speciellt med funktionen att ladda ner backup-filerna till din dator.

Detta blir så enkelt om olyckan är framme, bara att flytta hela sidan till exempelvis nytt webbhotell med hjälp av Duplicator-filerna. Ditt driftstopp kan minimeras radikalt och dina besökare märker knappt av det.

Ett tillägg som du verkligen ska ha är Duplicator.

Duplicator finns även som betalversion, Duplicator Pro med flera olika funktioner, men många gånger så räcker det med gratis versionen.[:en]

No, I should have…!
But what do I do now ?!!

When the accident has happened, it’s very easy to second-guess and to save the whole web site was all that was needed … but how do you do it?

On the web host

Most web hosting companies have backup solutions as a service, sometimes it comes with a fee and sometimes it is included in the subscription. How that kind of solution works depends entirely on the provider, but generally, it can be said that backup works only with them. This means that you can not download a backup and then upload it to another hosting company and if the server has completely crashed, there is not much you can do.

A free option

In all productions that we do, we always use one plugin, every time … Duplicator . A simple tool created by SnapCreek that really works well with your WordPress site, especially with the feature of downloading the backup files to your computer.

This is so easy if the accident as happened, just move the entire page to, for example, a new web host using the Duplicator files. Your downtime can be minimized radically and your visitors will hardly notice it.

An extension you really have to have is Duplicator.

Duplicator logotype

Duplicator is also available as a payment version, Duplicator Pro with multiple features, but mostly it is enough with the free version.[:]

Top