Sociala medier

Idag använder många företag och organisationer sociala medier för att kommunicera med sina målgrupper, eftersom det är ett snabbt och enkelt sätt att nå fram och skapa en dialog. Den populäraste metoden för att marknadsföra i sociala medier är viral marknadsföring.Viral marknadsföring är en metod som grundar sig på ett budskap, tjänst eller produkt som är så unik och intresseväckande att de individer som exponeras för den har en stor benägenhet att, utan incitament, sprida den vidare till sin bekantskapskrets. Metoden att sprida budskapet kallas också ”Mun-till-mun”-metoden eller buzz-metoden.

Sociala medier är ett verktyg som fortfarande växer inom marknadsföring, det innefattar bland annat Facebook, Twitter, Instagram, YouTube m.fl. En lista med några av de olika sociala medierna som finns hittar du här. Det viktiga för ett företag är att hitta några få sociala medier att jobba med istället för att försöka använda alla.

Top