Digitalisering

Digitalisering för oss innebär att förenkla verksamheten med digitala verktyg. Detta ska självklart underlätta för både kunder och personal.

Vi tittar på din verksamhet och de olika processer du har, detta för att skaffa oss en förståelse för hur ditt företag fungerar. Sedan tar vi sedan fram olika digitala lösningar för att förenkla din arbetsvardag.

Andra tjänster

Mobilanpassning

Vi producerar hemsidor som är responsiva.

Hemsidor

Vi producerar hemsidor som fungerar för dig.

i

Lagar & regler

Vi hjälper dig kring cookie-lagstiftningen och GDPR.

~

Säkerhet

Vi ser till att din hemsida är säker från hackare.