Många vet att de behöver digitalisera men de vet inte hur de ska göra den digitala förändringen. De har även problem att se vad det skulle innebära för verksamheten. 86% av 450 tillfrågade företag, via Couchbase, tyckte just att den digitala förändringen var krånglig, komplicerad och att det fattades kunskap.

digitalisering (av latin digitus ’finger’), ursprungligen omvandling av information från analog till digital representation, numera även allmänt om övergången till ett digitalt informationssamhälle.

Från Nationalencyklopedin

Ett mycket bra exempel på digitalisering i vardagen är när vi gick från papper, penna och snigelpost till att skicka elektronisk post eller när vi tidigare betalade med kontanter på loppis och nu istället använder oss av Swish.

För oss på Webdesignern handlar digitalisering om att förenkla vardagen för dig som företag eller organisation och för dina kunder eller medlemmar.

Det finns inte någon universell lösning på allt, vi tittar på din specifika verksamhet och hittar digitala lösningar för just dig.