Vi jobbar en del med nya roliga uppdrag som vi gärna lyfter lite extra.

Partner med Hjältarnas hus

Hjältarnas hus är ett tillfälligt hem för de barnfamiljer där ett barn har drabbats av sjukdom.
Detta samarbete ligger oss väldigt nära hjärtat då vi har egna erfarenheter kring liknande situationer, att då kunna hjälpa dem att hjälpa faller sig väldigt naturligt för oss.

Vi sköter om säkerhet, uppdateringar och ändringar på hemsidan i samarbete med verksamhetsansvarig.

Projekt med Svenska Samernas Riksförbund

Slow Food Sápmi är en samisk branschorganisation som arbetar för en hållbar resursförbrukning.
Deras fokus är att utveckla och tillvarata samisk mat, och samernas rätt till att producera sin egen mat.

Inom ramen för Slow Food Sápmi kommer vi hjälpa SSR med att utveckla projektet Golleguolli, mer om det projektet en bit in på 2021.