Gäller lagar och regler kring hemsidor alla, oavsett företag, förening, organisation eller privatperson?

Ja, det gör ju det.
Nu finns det en massa olika lagar som ska följas helt beroende på vad du sysslar med och har på din hemsida. Det viktiga att komma ihåg är att det är alltid du som ägare av webbplatsen som är ansvarig för innehållet och att lagar och regler följs… och självklart så fungerar inte ”men jag visste inte”.

LEK och kakor

Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) är en av de äldre lagarna vi har som faktiskt påverkar dig som ägare av en webbplats, den trädde i kraft i juli 2003 och har utvecklats via en mängd propositioner.
PTS är tillsynsmyndighet för LEK och när det kommer till cookies så spelar även en annan lag in, dataskyddsförordningen (GDPR). Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), tidigare Datainspektionen, är tillsynsmyndighet för GDPR.

Kort förklarat så säger lagen bland annat:

Alla som besöker en webbplats med kakor ska informeras om att webbplatsen innehåller kakor samt hur och varför de används. Besökaren ska också ge sitt samtycke till att kakor används på detta sätt innan de lagras eller hämtas.

Personuppgifter

Maj 2018 kom den lagen som de flesta känner till som GDPR eller dataskyddsförordningen. Tidigare så hade vi Personuppgiftslagen (PuL) som täckte in behandlingen av personuppgifter, och med GDPR så täcktes hela EU in och det kom en hel del nya delar.

Kort sammanfattning:

Ge individen bättre kontroll över sina personuppgifter och att förenkla lagstiftningen för internationella företag genom att samordna lagstiftningen inom EU.

För dig med hemsida

Några punkter du behöver tänka på som ägare av en webbplats/hemsida

  • Informera om hur, vad och varför
  • Samtycke kring personuppgifter
  • Så lite personlig data och så kort tid som möjligt

Bra länkar

Post och telestyrelsen, https://www.pts.se/sv/
Integritetsskyddsmyndigheten, https://www.imy.se/
Lagen om elektronisk kommunikation, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003389-om-elektronisk-kommunikation_sfs-2003-389
GDPR vägledning för företag, privatpersoner och föreningar, https://www.imy.se/vagledningar/

Ändra fontstorlek
Kontrast