Så har vi släppt Samiskkunskap.se som är ett projekt i samarbete mellan Slow Food Sápmi och Svenska Samernas Riksförbund.

Här är tanken att traditionell kunskapen som håller på att förloras ska samlas för att öka tillgängligheten, sprida och synliggöra den kunskapsbank som finns inom Sápmi. Nya kurser kommer fyllas på eftersom och för tillfället är de flesta kurserna gratis.