Så har vi släppt Umeå Parasportförenings nya hemsida.
En anpassad hemsida för deras målgrupp med möjlighet att själv välja visst utseende och storlek på text, följer lagar och regler kring cookies och GDPR med mera. Vi hjälpte även föreningen att flytta till ett bättre och lite billigare webbhotell som gör att administrationen för dem underlättar avsevärt. Inom kort kör vi även en utbildning på hur hemsidan fungerar i en tanke om att kunden ska kunna sköta den helt själv.

Besök gärna https://umeaparasport.se/