Så är arbetet kring flytt till ny host, ny design, nya funktioner och tvåspråksstöd klar och hemsidan är nu öppen för allmänheten. Det är en del kvar att fixa med, men det mest är på plats och klart.

501st Legion Swedish Garrison jobbar med välgörenhet och tillhör den globala organisationer 501st Legion som startade i USA. Ett gäng Star Wars fantaster som gör stora monetära insamlingar varje år